Förslag till Värdegrund

På Höststämman presenterades förslag till Värdegrund.

se pdf:FÖRSLAG TILLFORMULERING AV VÄRDEGRUND -BJÖRKÖ HAMN 2014.