Trevligt och trångt Kristi himmelsfärdshelgen

Under Kristi himmelsfärds helgen

torsdag 10 maj till söndag 13 maj

så är ett stort antal Husbilsställplatser i Björkö hamn förbokade!

Det innebär att denna helg är det mycket begränsat med plats!
För info ring Hamnkapten tel. 0768 653857

Arbetsdag i hamnen Lördagen den 21 April kl.09.00

Välkomna till Arbetsdag i hamnen Lördagen den 21 April kl.09.00 vid hamnkontoret.

Årsmöte Lördagen den 14 April kl.12.00

Välkomna till Årsmötet Lördagen den 14 April kl.12.00 i Hemvärnsgården.

 

 

Årsmöte kallelse och dagordning 2018

10 Dockspotplatser i Björkö Hamn sommaren 2018

I sommar kommer 10 platser i Björkö Gästhamn kunna bokas på nätet via Dockspot.se

Demonstrationsprojekt Björkö i Projekt Destination Öckerö

Här finns information om projektets mål samt inriktning i projektets fokusgrupper.

Planerade aktiviteter i projektet/som projektet tar del av

  • arbete i fokusgrupper, pågår from januari 2018 fler deltagare önskas!
  • halvdagskonferens 28/2:  värdskap och digitaisering (Nimbus, Öckerö)
  • slutkonferens 16/3: fokus gästhamnar och hållbart båtliv (http://www.tillvaxtbohuslan.se)
  • slutrapport  2018-03-31

Dokument med information:

 

Projekt Björkö hamn för Destination Öckerö en Målformulering

FOKUSGRUPPER 16 JANUARI   inriktning i projektets fokusgrupper

För mer information kontakta projektledare:

Gunilla Fransson Bangura