Demonstrationsprojekt Björkö i Projekt Destination Öckerö

Här finns information om projektets mål samt inriktning i projektets fokusgrupper.

Planerade aktiviteter i projektet/som projektet tar del av

  • arbete i fokusgrupper, pågår from januari 2018 fler deltagare önskas!
  • halvdagskonferens 28/2:  värdskap och digitaisering (Nimbus, Öckerö)
  • slutkonferens 16/3: fokus gästhamnar och hållbart båtliv (http://www.tillvaxtbohuslan.se)
  • slutrapport  2018-03-31

Dokument med information:

 

Projekt Björkö hamn för Destination Öckerö en Målformulering

FOKUSGRUPPER 16 JANUARI   inriktning i projektets fokusgrupper

För mer information kontakta projektledare:

Gunilla Fransson Bangura

 

 

 

 

Höststämma, lördag 25 nov kl 12, i Båtklubbens lokal

Höststämman kallelse och föredragningslista 2017

Swish-nummer till hamnen 1232632875

Skutträff i Bjorkö Hamn 6-8 oktober

Höstarbetsdag 2017 Lördag 23 sep kl 9.00

Höstarbetsdag 2017 Lördag 23 sep kl 9.00

Samling vid Hemvärnsgården. Alla hälsas hjärtligt välkomna!