Båtplats i sommar?

Ett fåtal mindre båtplatser finns lediga.

Hör av er till hamnkapten om ni är intresserade.

Förslag till Värdegrund

På Höststämman presenterades förslag till Värdegrund.

se pdf:FÖRSLAG TILLFORMULERING AV VÄRDEGRUND -BJÖRKÖ HAMN 2014.

Slutredovisning EU-projekt Öbor och Finfolk

EU-projektet ”Öbor och Finfolk” som behandlar om vad olika grupper människor  tycker kring  Björkös framtid, är slutredovisad.

Stort tack till er och alla som bidragit!

Här hittar hittar ni slutrapporten i Dagbladsformat :Slutrapport dagblad

Sjöbodsinventering Björkö Hamn 2014

Här hittar ni Sjöbodsinventering Björkö Hamn 2014

Sjöbodsinventering 140411

 

Enkätsvaren: Vad tycker Björköborna?

Enkäten öppnade 2013-11-02 och stängdes 2014-01-10
1145 personer över 18 år som bor på Björkö har kunnat svara. 287 har svarat.

Ladda hem enkätsvaren här