Demonstrationsprojekt Björkö i Projekt Destination Öckerö

Här finns information om projektets mål samt inriktning i projektets fokusgrupper. Planerade aktiviteter i projektet/som projektet tar del av arbete i fokusgrupper, pågår from januari 2018 fler deltagare önskas! halvdagskonferens 28/2:  värdskap och digitaisering (Nimbus, Öckerö) slutkonferens 16/3: fokus gästhamnar och hållbart båtliv (http://www.tillvaxtbohuslan.se) slutrapport  2018-03-31 Dokument med information:   Projekt Björkö hamn för Destination Öckerö en Målformulering…