Kallelse har gått ut till alla  medlemmar med e-post, samt anslagits på anslagstavlor på Björkö.

Stämman hålls i “Skutan”, Equmeniakyrkan, Bäckevägen 31 Bohus-Björkö  kl 11.00 den 11 Januari.

Kallelse och  Dagordning  samt  förslag och motioner   finns  på Björkö Hamns hemsida för medlemmar.