Fr o m 15 mars finns möjligheten att beställa sjösättning i Björkö Hamn.