EU-projektet ”Öbor och Finfolk” som behandlar om vad olika grupper människor  tycker kring  Björkös framtid, är slutredovisad.

Stort tack till er och alla som bidragit!

Här hittar hittar ni slutrapporten i Dagbladsformat : Slutrapport dagblad