From kl 16  den 25 Juli så råder totalt eldnings- och grillningsförbud i hela Västra Götaland tills vidare.

För mer information läs på Länstyrelsens hemsida:

lansstyrelsen.se