Utökat samrådsmöte gällande ansökan om lagligförklaring och tillstånd för BEFINTLIGA bryggor i Björkö Hamn kommer att ske i Björkö Skola den 11 maj kl. 18:00. Läs mer: Mer underlag kring detta finns under rubriken ”Välkommen till Björkö” på denna hemsida (klicka på logotypen Björkö Hamn ovan)