Välkommen till Björkö

Björkö Hamn är en genuin och levande Fiske- och båthamn på Bohus Björkös västsida. Gästhamnen ligger skyddad i den NV delen av ytterhamnen. I hamnen finns Skeppshandel, Fiskaffär, Restaurang SeaSide, Glasscafé, Thaimat för avhämtning och Pizzeria.Nytt för i år är Siljans Bod som visar och säljer alster från lokala konstnärer och kreatörer!

Det finns Ishus med självbetjäning till fritidsbåtar. Skeppshandeln är ombud för Apoteket, Posten, ATG, Svenska Spel och har kortbetjäning på bensin och diesel efter stängningsdags. ICA Nära – med generösa öppettider och brett sortiment – ligger ca 300 meter in i samhället.

Björkö Hamn är en genuin och levande Fiske- och båthamn på Bohus Björkös västsida. Gästhamnen ligger skyddad i den NV delen av ytterhamnen. I hamnen finns Skeppshandel, Fiskaffär, Restaurang SeaSide, Glasscafé, Thaimat för avhämtning och Pizzeria. Nytt för i år är Siljans Bod som visar och säljer alster från lokala konstnärer och kreatörer! Det finns Ishus med självbetjäning till fritidsbåtar. Skeppshandeln är ombud för Apoteket, Posten, ATG, Svenska Spel och har kortbetjäning på bensin och diesel efter stängningsdags. ICA Nära – med generösa öppettider och brett sortiment – ligger ca 300 meter in i samhället.

Undersökningsamråd

angående tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (1998:80) avseende Björkö fiskehamn, Öckerö kommun.

Björkö Hamn- och Fiskareförening, Ekonomisk förening avser tillståndspröva samt utöka befintlig hamn genom utläggande av flytbryggor inom fastigheterna Öckerö Björkö 1:110, 1:112, 1:113, 1:114, 25:1, 33:3 och 3:154 . Öckerö kommun.

Enligt miljöbalkens 6 kap skall ett undersökningsamråd ske med de som kan antas bli berörda.

Ett samrådsunderlag, HydroGIS rapport 981, finns tillgängligt på föreningens hemsida https://bjorkohamn.se.

Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen senast den 15 augusti 2022 till bertil@advokatfirmangronvall.se, eller annars genom vanlig post på adressen: Advokatfirman Grönvall HB, Box 10248 434 23 KUNGSBACKA.

Frågor om projektet kan ställas till Advokat Bertil Lundberg, gärna via e-post bertil@advokatfirmangronvall.se, eller annars på telefon 0300-190 50.

Samrådsunderlag Hydrogis rapport 981. LADDA HEM PDF.

Björkö Hamn har förvärvat Bessekrokens Marina

Vi kommer fortsätta att driva denna välskötta anläggning i samma anda och med samma höga servicegrad som den tidigare ägaren.

LÄS MER

Björkö Hamn har förvärvat Bessekrokens Marina

Vi kommer fortsätta att driva denna välskötta anläggning i samma anda och med samma höga servicegrad som den tidigare ägaren.

LÄS MER

Idrott på Björkö genom tiderna

Läs om Björkös idrottare. Historiken finns på norrsidan av hamnkontoret bakom glassboa.