Hamnen

Björkö Hamn är öns naturliga centrum och har med sitt läge mot väster och utblick mot farleden. Kvaliteter som är unika i Öckerö kommun. De senaste årens satsningar med hjälp av EU:s strukturfonder är nu klar. Detta har hjälpt oss att få en ännu säkrare och mera trivsam hamn både för öns befolkning och turister.  Målsättningen är att Björkö Hamn skall fortsätta att utvecklas till en gästhamn av högsta kvalitet.

Bilder från event sommaren 2019

Hamnordning

För att vi skall kunna erbjuda en säker och trivsam hamn har vi beslutat om följande bestämmelser. Högsta tillåtna fart i hamnbassängen är 5 knop och på hamnområdets vägar 30 km/h.Uppställning

 • Ett begränsat antal parkeringsplatser finns i hamnen. Dessutom finns parkeringsplatser vid Distriktsköterskemottagningen och Västergårdsskolan.
 • Uppställningsplatser för besökande husvagnar och husbilar finns i södra och norra delarna av hamnen.
 • Båtar/vagnar/vaggor ställs på anvisad plats.
 • Fakta om Björkö Hamn

  Ägare: Björkö Hamn- och Fiskareförening
  Uppgiften idag: Att tillgodose behoven för yrkesfisket, fritidsbåtlivet, friluftsliv och turism.
  Bildades: 1928
  Antal fasta båtplatser: 460
  Gästnätter 2018: över 4.800
  Fiskebåtar: 6
  Anlöp fiskebåtar för is/år: 800

Hamnen

Hamnen

Björkö Hamn är öns naturliga centrum och har med sitt läge mot väster och utblick mot farleden. Kvaliteter som är unika i Öckerö kommun. De senaste årens satsningar med hjälp av EU:s strukturfonder är nu klar. Detta har hjälpt oss att få en ännu säkrare och mera trivsam hamn både för öns befolkning och turister.  Målsättningen är att Björkö Hamn skall fortsätta att utvecklas till en gästhamn av högsta kvalitet.

Bilder från event sommaren 2019

Hamnordning

Hamnordning

För att vi skall kunna erbjuda en säker och trivsam hamn har vi beslutat om följande bestämmelser. Högsta tillåtna fart i hamnbassängen är 5 knop och på hamnområdets vägar 30 km/h.Uppställning

 • Ett begränsat antal parkeringsplatser finns i hamnen. Dessutom finns parkeringsplatser vid Distriktsköterskemottagningen och Västergårdsskolan.
 • Uppställningsplatser för besökande husvagnar och husbilar finns i södra och norra delarna av hamnen.
 • Båtar/vagnar/vaggor ställs på anvisad plats.
Björkö Hamn fakta
 • Fakta om Björkö Hamn

  Ägare: Björkö Hamn- och Fiskareförening
  Uppgiften idag: Att tillgodose behoven för yrkesfisket, fritidsbåtlivet, friluftsliv och turism.
  Bildades: 1928
  Antal fasta båtplatser: 460
  Gästnätter 2018: över 4.800
  Fiskebåtar: 6
  Anlöp fiskebåtar för is/år: 800