Prislista 2024

Se även BEAs Björkö – Info till medlemmar angående el i hamnen.

Till kunder i Skarvikshamnen

Gäller för er med fasta platser

Ladda ner fil: Prislista – Hamntaxa 2024

BÅTPLATSKOSTNADER 2024
Här finns en översikt över aktuella kostnader för alla båtplatserna i Björkö hamn.

Ladda ner fil  Båtplatskostnad 2024

 

VARFÖR MILJÖAVGIFT?

Under senare år har kraven från myndigheter när det gäller hantering av avfall ökat, speciellt för farligt avfall i form av dyrare hantering och administration.

Björkö hamn genererar stora mängder farligt avfall i forma av oljor, oljefilter, färgrester, skal och slam från spolplattan etc. Därtill har även kommunens tillsynsavgift för den delen av verksamheten ökat. Styrelsen har därför valt att årligen ta ut en miljöavgift för att täcka dessa kostnader samt till förbättringsåtgärder när det gäller hantering av avfall m.m. Allt i en strävan för en hållbar hamn.

Nu är det dags att aktivera vårt nya debiteringssystem för el i hamnen.

Systemet har varit i drift i gästhamnen och på våra ställplatser under hela sommaren, men nu aktiverar vi det även i övriga delar.

 

Du som önskar använda el från våra stolpar behöver maila till hamnkapten@bjorkohamn.se

Ange ert namn samt mobilnummer i mailet samt att det gäller Servicekod.

 

När hamnkapten mottagit ert mail kommer det skickas ett SMS till er.

Avsändare av SMS är vår leverantör BEAs i Danmark.

Instruktion/Guide för handhavande och registrering bifogas nedan i detta mail samt kommer finnas på hamnens hemsida.

 

Aktivering på bryggorna sker den 15/10

Eluttagen är strömlösa från detta datum såvida Du inte aktiverar ditt utvalda uttag med din servicekod.

Behöver ni hjälp eller har frågor

kontakta hamnkapten på mail hamnkapten@bjorkohamn.se eller telefon 0768 653857.

 

Bästa hälsningar

Björkö hamn

Båtplatser

I hamnen finns 540 båtplatser för fritidsbåtar (inklusive ca 40 gästplatser). Platserna finns i olika bredder och med varierande djup. Dessa är normalt tillgängliga 1 april till 1 oktober. De flesta är försedda med fast akterförtöjning Y-bom, stolpe, vajer eller lina. Möjlighet till elanslutning finns i begränsad omfattning för batteriladdare, elverktyg och liknande. Ej värme. För anslutning över dygnet sommartid och anslutning vintertid krävs elavtal och en elmätare som är godkänd av hamnen.

Vi har lång kö till båtplatser och har därför bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om plats. Hamnkapten kontaktas via e-post hamnkapten@bjorkohamn.se för plats i kölistan.

Om man önskar byta plats eller av annan orsak har för avsikt att inte nyttja platsen skall den återgå till hamnen och på nytt fördelas enligt kölistan.

Vinteruppställning
Plats för vinteruppställning inom hamnområdet är begränsat. För önskemål om plats kontaktas hamnkapten som anvisar en lämplig plats i görligaste mån.

Samtliga båtar på hamnens uppläggningsplatser skall vara sjösatta före 1 juni. Undantag från detta måste ske i samråd med hamnkapten. En extra kostnad utgår för de båtar som blir kvar på land under juni, juli och augusti.

Planen i inre hamnen skall vara fria från båtar mellan 31 maj och 1 september. Undantagna är småbåtarna som förvaras på båtställningen. Alla båtar, master och vagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer.

Vinterförvaring i sjön
Ett begränsat antal platser finns för vinterförvaring i sjön. Kontakta hamnkaptenen, tfn 0768-65 38 57, för mer information.

Sjöbodar

I Björkö Hamn finns idag cirka 50 sjöbodar som är byggda på hamnföreningens fastighet/mark och som betalar arrendeavgift för detta. Flera av dessa uppfördes i början av 1900-talet och var då viktiga bodar för båtarnas garnla trålar och andra fiske- och arbetsredskap.

På senare tid har sjöbodar uppförts som är avsedda för fritidsändamål. Dessa finns dels på norra piren och dels i södra delen av hamnen.

Vill man sälja sin bod köper hamnen tillbaka den efter godkänd besiktning. Sedan säljer hamnen den vidare till nästa i sjöbodskön.

Vi har lång kö av intresserade och har därför för närvarande bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om sjöbod. Hamnens administratör kontaktas via e-post till: ekonomi@bjorkohamn.se för plats i sjöbodskön.
OBSERVERA! För att säkerställa att vi har en aktuell sjöbodskö – så skall personer som står i kön årligen betala en administrationsavgift om 150 kronor! Om inte denna avgift är betald per den 1 mars årligen så stryks man från kön eftersom Hamnföreningen då antar att intresse ej längre finns!

Sjöbodspolicy

Kranlyft

Hamnföreningen äger en fast monterad kran med max lyftkapacitet av 6,5 ton.

BESTÄLL KRANLYFT PÅ HEMSIDAN. Klicka här!

  • Ordinarie tider för kranlyft är tisdagar, torsdagar. Upptagningsperiod 15/9-31/9 Se info hamnens anslagstavla.
  • Kranlyft och transport beställes på bokningssidan. Vid lyft skall båtägaren ställa upp med 2 personer som medhjälpare till hamnkapten när han kör kranen. Vid otillräcklig hjälp debiteras timkostnad. Båtägaren ansvarar för lyftslingens placering så att inga propelleraxlar el annat skadas.
  • Båtägaren ansvarar för att båten ej överstiger maxvikten 6,5 ton. Båten skall vara försäkrad. Försäkringsbevis med kvitto kan avkrävas. När båten skall flyttas vidare från lyftplatsen skall transport vara beställd eller ordnad på annat sätt. Hamnföreningen kan erbjuda transporter.
  • Vid sjösättning och upptagning som skall ske över kaj med mobil kran eller lastbil skall detta vara betalt innan lyftet, betalning i hamnkontorets automat.
  • Vid sjösättning/upptag av mindre båtar i rampen,”slänten”, i innerhamnen utgår en kostnad för de som ej har fast båtplats i hamnen. Betalning innan användande av rampen i betalautomaten hamnkontoret.

Hamnordning

I dokumentet Hamnordning finns de regler som gäller i hamnen.
Ladda ner fil: Hamnordning 2014 »

Prislista 2023

Prislista 2024

Se även BEAs Björkö – Info till medlemmar angående el i hamnen.

Till kunder i Skarvikshamnen

Gäller för er med fasta platser

Ladda ner fil: Prislista – Hamntaxa 2024

BÅTPLATSKOSTNADER 2024
Här finns en översikt över aktuella kostnader för alla båtplatserna i Björkö hamn.

Ladda ner fil  Båtplatskostnad 2024

 

VARFÖR MILJÖAVGIFT?

Under senare år har kraven från myndigheter när det gäller hantering av avfall ökat, speciellt för farligt avfall i form av dyrare hantering och administration.

Björkö hamn genererar stora mängder farligt avfall i forma av oljor, oljefilter, färgrester, skal och slam från spolplattan etc. Därtill har även kommunens tillsynsavgift för den delen av verksamheten ökat. Styrelsen har därför valt att årligen ta ut en miljöavgift för att täcka dessa kostnader samt till förbättringsåtgärder när det gäller hantering av avfall m.m. Allt i en strävan för en hållbar hamn.

Nu är det dags att aktivera vårt nya debiteringssystem för el i hamnen.

Systemet har varit i drift i gästhamnen och på våra ställplatser under hela sommaren, men nu aktiverar vi det även i övriga delar.

 

Du som önskar använda el från våra stolpar behöver maila till hamnkapten@bjorkohamn.se

Ange ert namn samt mobilnummer i mailet samt att det gäller Servicekod.

 

När hamnkapten mottagit ert mail kommer det skickas ett SMS till er.

Avsändare av SMS är vår leverantör BEAs i Danmark.

Instruktion/Guide för handhavande och registrering bifogas nedan i detta mail samt kommer finnas på hamnens hemsida.

 

Aktivering på bryggorna sker den 15/10

Eluttagen är strömlösa från detta datum såvida Du inte aktiverar ditt utvalda uttag med din servicekod.

Behöver ni hjälp eller har frågor

kontakta hamnkapten på mail hamnkapten@bjorkohamn.se eller telefon 0768 653857.

 

Bästa hälsningar

Björkö hamn

Båtplatser

Båtplatser

I hamnen finns 540 båtplatser för fritidsbåtar (inklusive ca 40 gästplatser). Platserna finns i olika bredder och med varierande djup. Dessa är normalt tillgängliga 1 april till 1 oktober. De flesta är försedda med fast akterförtöjning Y-bom, stolpe, vajer eller lina. Möjlighet till elanslutning finns i begränsad omfattning för batteriladdare, elverktyg och liknande. Ej värme. För anslutning över dygnet sommartid och anslutning vintertid krävs elavtal och en elmätare som är godkänd av hamnen.

Vi har lång kö till båtplatser och har därför bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om plats. Hamnkapten kontaktas via e-post hamnkapten@bjorkohamn.se för plats i kölistan.

Om man önskar byta plats eller av annan orsak har för avsikt att inte nyttja platsen skall den återgå till hamnen och på nytt fördelas enligt kölistan.

Vinteruppställning
Plats för vinteruppställning inom hamnområdet är begränsat. För önskemål om plats kontaktas hamnkapten som anvisar en lämplig plats i görligaste mån.

Samtliga båtar på hamnens uppläggningsplatser skall vara sjösatta före 1 juni. Undantag från detta måste ske i samråd med hamnkapten. En extra kostnad utgår för de båtar som blir kvar på land under juni, juli och augusti.

Planen i inre hamnen skall vara fria från båtar mellan 31 maj och 1 september. Undantagna är småbåtarna som förvaras på båtställningen. Alla båtar, master och vagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer.

Vinterförvaring i sjön
Ett begränsat antal platser finns för vinterförvaring i sjön. Kontakta hamnkaptenen, tfn 0768-65 38 57, för mer information.

Sjöbodar

Sjöbodar

I Björkö Hamn finns idag cirka 50 sjöbodar som är byggda på hamnföreningens fastighet/mark och som betalar arrendeavgift för detta. Flera av dessa uppfördes i början av 1900-talet och var då viktiga bodar för båtarnas garnla trålar och andra fiske- och arbetsredskap.

På senare tid har sjöbodar uppförts som är avsedda för fritidsändamål. Dessa finns dels på norra piren och dels i södra delen av hamnen.

Vill man sälja sin bod köper hamnen tillbaka den efter godkänd besiktning. Sedan säljer hamnen den vidare till nästa i sjöbodskön.

Vi har lång kö av intresserade och har därför för närvarande bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om sjöbod. Hamnens administratör kontaktas via e-post till: ekonomi@bjorkohamn.se för plats i sjöbodskön.
OBSERVERA! För att säkerställa att vi har en aktuell sjöbodskö – så skall personer som står i kön årligen betala en administrationsavgift om 150 kronor! Om inte denna avgift är betald per den 1 mars årligen så stryks man från kön eftersom Hamnföreningen då antar att intresse ej längre finns!

Sjöbodspolicy

Kranlyft

Kranlyft

Hamnföreningen äger en fast monterad kran med max lyftkapacitet av 6,5 ton.

BESTÄLL KRANLYFT PÅ HEMSIDAN. Klicka här!

  • Ordinarie tider för kranlyft är tisdagar, torsdagar. Upptagningsperiod 15/9-31/9 Se info hamnens anslagstavla.
  • Kranlyft och transport beställes på bokningssidan. Vid lyft skall båtägaren ställa upp med 2 personer som medhjälpare till hamnkapten när han kör kranen. Vid otillräcklig hjälp debiteras timkostnad. Båtägaren ansvarar för lyftslingens placering så att inga propelleraxlar el annat skadas.
  • Båtägaren ansvarar för att båten ej överstiger maxvikten 6,5 ton. Båten skall vara försäkrad. Försäkringsbevis med kvitto kan avkrävas. När båten skall flyttas vidare från lyftplatsen skall transport vara beställd eller ordnad på annat sätt. Hamnföreningen kan erbjuda transporter.
  • Vid sjösättning och upptagning som skall ske över kaj med mobil kran eller lastbil skall detta vara betalt innan lyftet, betalning i hamnkontorets automat.
  • Vid sjösättning/upptag av mindre båtar i rampen,”slänten”, i innerhamnen utgår en kostnad för de som ej har fast båtplats i hamnen. Betalning innan användande av rampen i betalautomaten hamnkontoret.
Hamnordning

Hamnordning

I dokumentet Hamnordning finns de regler som gäller i hamnen.
Ladda ner fil: Hamnordning 2014 »