Prislista 2023

Prislista 2023

Till kunder i Skarvikshamnen

Björkö Hamn drabbas som alla andra av de prisstegringar som sker – speciellt är vi känsliga för räntehöjningarna och de ökade elkostnaderna. De förväntade sammanlagda ökningarna på el och räntor plus övriga kostnadsstegringar ligger kring 700 000:- .

Vi bedömer att vi inte fullt ut kan kompensera oss för detta utan har beslutat att vi, som tidigare år, följer KPI – vilket exempelvis innebär att avgiften för ”driftskostnad” för en båtplats höjs med 102:-/löpmeter bredd – exempelvis en 3 meters plats höjs då med 306:-. Anläggningskostnaden förblir den samma för er som betalt full insats/deposition. Däremot höjs ju övriga avgifter med KPI. Kontakta gärna hamnkapten eller hamnens ekonomiavdelning om ni är intresserade att betala insats för att minska hyreskostnadens del av båtplatsavgiften. Övriga priser kommer att finnas publicerade på hemsidan.

Vi förstår att denna ökning kommer på toppen av andra kostnadsökningar som ni drabbas av – om det är så att ni behöver dela upp betalningen så kan ni kontakta ekonomiavdelningen på ekonomi@bjorkohamn.se. Om ni skulle vilja säga upp er båtplats för kommande säsong  så gäller att den är uppsagd 31 dec året innan, men under rådande omständigheter denna säsong kan vi godkänna uppsägningar fram till 20 januari 2023.

Ladda ner fil: Prislista – Hamntaxa 2023

BÅTPLATSKOSTNADER 2023
Här finns en översikt över aktuella kostnader för alla båtplatserna i Björkö hamn.

Ladda ner fil  båtplatskostnad 2023

 

VARFÖR MILJÖAVGIFT?

Under senare år har kraven från myndigheter när det gäller hantering av avfall ökat, speciellt för farligt avfall i form av dyrare hantering och administration.

Björkö hamn genererar stora mängder farligt avfall i forma av oljor, oljefilter, färgrester, skal och slam från spolplattan etc. Därtill har även kommunens tillsynsavgift för den delen av verksamheten ökat. Styrelsen har därför valt att årligen ta ut en miljöavgift för att täcka dessa kostnader samt till förbättringsåtgärder när det gäller hantering av avfall m.m. Allt i en strävan för en hållbar hamn.

Båtplatser

I hamnen finns 540 båtplatser för fritidsbåtar (inklusive ca 40 gästplatser). Platserna finns i olika bredder och med varierande djup. Dessa är normalt tillgängliga 1 april till 1 oktober. De flesta är försedda med fast akterförtöjning Y-bom, stolpe, vajer eller lina. Möjlighet till elanslutning finns i begränsad omfattning för batteriladdare, elverktyg och liknande. Ej värme. För anslutning över dygnet sommartid och anslutning vintertid krävs elavtal och en elmätare som är godkänd av hamnen.

Vi har lång kö till båtplatser och har därför bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om plats. Hamnkapten kontaktas via e-post hamnkapten@bjorkohamn.se för plats i kölistan.

Om man önskar byta plats eller av annan orsak har för avsikt att inte nyttja platsen skall den återgå till hamnen och på nytt fördelas enligt kölistan.

Vinteruppställning
Plats för vinteruppställning inom hamnområdet är begränsat. För önskemål om plats kontaktas hamnkapten som anvisar en lämplig plats i görligaste mån.

Samtliga båtar på hamnens uppläggningsplatser skall vara sjösatta före 1 juni. Undantag från detta måste ske i samråd med hamnkapten. En extra kostnad utgår för de båtar som blir kvar på land under juni, juli och augusti.

Planen i inre hamnen skall vara fria från båtar mellan 31 maj och 1 september. Undantagna är småbåtarna som förvaras på båtställningen. Alla båtar, master och vagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer.

Vinterförvaring i sjön
Ett begränsat antal platser finns för vinterförvaring i sjön. Kontakta hamnkaptenen, tfn 0768-65 38 57, för mer information.

Sjöbodar

I Björkö Hamn finns idag cirka 50 sjöbodar som är byggda på hamnföreningens fastighet/mark och som betalar arrendeavgift för detta. Flera av dessa uppfördes i början av 1900-talet och var då viktiga bodar för båtarnas garnla trålar och andra fiske- och arbetsredskap.

På senare tid har sjöbodar uppförts som är avsedda för fritidsändamål. Dessa finns dels på norra piren och dels i södra delen av hamnen.

Vill man sälja sin bod köper hamnen tillbaka den efter godkänd besiktning. Sedan säljer hamnen den vidare till nästa i sjöbodskön.

Vi har lång kö av intresserade och har därför för närvarande bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om sjöbod. Hamnens administratör kontaktas via e-post till: ekonomi@bjorkohamn.se för plats i sjöbodskön.
OBSERVERA! För att säkerställa att vi har en aktuell sjöbodskö – så skall personer som står i kön årligen betala en administrationsavgift om 150 kronor! Om inte denna avgift är betald per den 1 mars årligen så stryks man från kön eftersom Hamnföreningen då antar att intresse ej längre finns!

Sjöbodspolicy

Kranlyft

Hamnföreningen äger en fast monterad kran med max lyftkapacitet av 6,5 ton.

BESTÄLL KRANLYFT PÅ HEMSIDAN. Klicka här!

  • Ordinarie tider för kranlyft är tisdagar, torsdagar. Upptagningsperiod 15/9-31/9 Se info hamnens anslagstavla.
  • Kranlyft och transport beställes på bokningssidan. Vid lyft skall båtägaren ställa upp med 2 personer som medhjälpare till hamnkapten när han kör kranen. Vid otillräcklig hjälp debiteras timkostnad. Båtägaren ansvarar för lyftslingens placering så att inga propelleraxlar el annat skadas.
  • Båtägaren ansvarar för att båten ej överstiger maxvikten 6,5 ton. Båten skall vara försäkrad. Försäkringsbevis med kvitto kan avkrävas. När båten skall flyttas vidare från lyftplatsen skall transport vara beställd eller ordnad på annat sätt. Hamnföreningen kan erbjuda transporter.
  • Vid sjösättning och upptagning som skall ske över kaj med mobil kran eller lastbil skall detta vara betalt innan lyftet, betalning i hamnkontorets automat.
  • Vid sjösättning/upptag av mindre båtar i rampen,”slänten”, i innerhamnen utgår en kostnad för de som ej har fast båtplats i hamnen. Betalning innan användande av rampen i betalautomaten hamnkontoret.

Hamnordning

I dokumentet Hamnordning finns de regler som gäller i hamnen.
Ladda ner fil: Hamnordning 2014 »

Prislista 2023

Prislista 2023

Prislista 2023

Till kunder i Skarvikshamnen

Björkö Hamn drabbas som alla andra av de prisstegringar som sker – speciellt är vi känsliga för räntehöjningarna och de ökade elkostnaderna. De förväntade sammanlagda ökningarna på el och räntor plus övriga kostnadsstegringar ligger kring 700 000:- .

Vi bedömer att vi inte fullt ut kan kompensera oss för detta utan har beslutat att vi, som tidigare år, följer KPI – vilket exempelvis innebär att avgiften för ”driftskostnad” för en båtplats höjs med 102:-/löpmeter bredd – exempelvis en 3 meters plats höjs då med 306:-. Anläggningskostnaden förblir den samma för er som betalt full insats/deposition. Däremot höjs ju övriga avgifter med KPI. Kontakta gärna hamnkapten eller hamnens ekonomiavdelning om ni är intresserade att betala insats för att minska hyreskostnadens del av båtplatsavgiften. Övriga priser kommer att finnas publicerade på hemsidan.

Vi förstår att denna ökning kommer på toppen av andra kostnadsökningar som ni drabbas av – om det är så att ni behöver dela upp betalningen så kan ni kontakta ekonomiavdelningen på ekonomi@bjorkohamn.se. Om ni skulle vilja säga upp er båtplats för kommande säsong  så gäller att den är uppsagd 31 dec året innan, men under rådande omständigheter denna säsong kan vi godkänna uppsägningar fram till 20 januari 2023.

Ladda ner fil: Prislista – Hamntaxa 2023

BÅTPLATSKOSTNADER 2023
Här finns en översikt över aktuella kostnader för alla båtplatserna i Björkö hamn.

Ladda ner fil  båtplatskostnad 2023

 

VARFÖR MILJÖAVGIFT?

Under senare år har kraven från myndigheter när det gäller hantering av avfall ökat, speciellt för farligt avfall i form av dyrare hantering och administration.

Björkö hamn genererar stora mängder farligt avfall i forma av oljor, oljefilter, färgrester, skal och slam från spolplattan etc. Därtill har även kommunens tillsynsavgift för den delen av verksamheten ökat. Styrelsen har därför valt att årligen ta ut en miljöavgift för att täcka dessa kostnader samt till förbättringsåtgärder när det gäller hantering av avfall m.m. Allt i en strävan för en hållbar hamn.

Båtplatser

Båtplatser

I hamnen finns 540 båtplatser för fritidsbåtar (inklusive ca 40 gästplatser). Platserna finns i olika bredder och med varierande djup. Dessa är normalt tillgängliga 1 april till 1 oktober. De flesta är försedda med fast akterförtöjning Y-bom, stolpe, vajer eller lina. Möjlighet till elanslutning finns i begränsad omfattning för batteriladdare, elverktyg och liknande. Ej värme. För anslutning över dygnet sommartid och anslutning vintertid krävs elavtal och en elmätare som är godkänd av hamnen.

Vi har lång kö till båtplatser och har därför bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om plats. Hamnkapten kontaktas via e-post hamnkapten@bjorkohamn.se för plats i kölistan.

Om man önskar byta plats eller av annan orsak har för avsikt att inte nyttja platsen skall den återgå till hamnen och på nytt fördelas enligt kölistan.

Vinteruppställning
Plats för vinteruppställning inom hamnområdet är begränsat. För önskemål om plats kontaktas hamnkapten som anvisar en lämplig plats i görligaste mån.

Samtliga båtar på hamnens uppläggningsplatser skall vara sjösatta före 1 juni. Undantag från detta måste ske i samråd med hamnkapten. En extra kostnad utgår för de båtar som blir kvar på land under juni, juli och augusti.

Planen i inre hamnen skall vara fria från båtar mellan 31 maj och 1 september. Undantagna är småbåtarna som förvaras på båtställningen. Alla båtar, master och vagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer.

Vinterförvaring i sjön
Ett begränsat antal platser finns för vinterförvaring i sjön. Kontakta hamnkaptenen, tfn 0768-65 38 57, för mer information.

Sjöbodar

Sjöbodar

I Björkö Hamn finns idag cirka 50 sjöbodar som är byggda på hamnföreningens fastighet/mark och som betalar arrendeavgift för detta. Flera av dessa uppfördes i början av 1900-talet och var då viktiga bodar för båtarnas garnla trålar och andra fiske- och arbetsredskap.

På senare tid har sjöbodar uppförts som är avsedda för fritidsändamål. Dessa finns dels på norra piren och dels i södra delen av hamnen.

Vill man sälja sin bod köper hamnen tillbaka den efter godkänd besiktning. Sedan säljer hamnen den vidare till nästa i sjöbodskön.

Vi har lång kö av intresserade och har därför för närvarande bara möjlighet att ta emot fast boende Björköbors önskemål om sjöbod. Hamnens administratör kontaktas via e-post till: ekonomi@bjorkohamn.se för plats i sjöbodskön.
OBSERVERA! För att säkerställa att vi har en aktuell sjöbodskö – så skall personer som står i kön årligen betala en administrationsavgift om 150 kronor! Om inte denna avgift är betald per den 1 mars årligen så stryks man från kön eftersom Hamnföreningen då antar att intresse ej längre finns!

Sjöbodspolicy

Kranlyft

Kranlyft

Hamnföreningen äger en fast monterad kran med max lyftkapacitet av 6,5 ton.

BESTÄLL KRANLYFT PÅ HEMSIDAN. Klicka här!

  • Ordinarie tider för kranlyft är tisdagar, torsdagar. Upptagningsperiod 15/9-31/9 Se info hamnens anslagstavla.
  • Kranlyft och transport beställes på bokningssidan. Vid lyft skall båtägaren ställa upp med 2 personer som medhjälpare till hamnkapten när han kör kranen. Vid otillräcklig hjälp debiteras timkostnad. Båtägaren ansvarar för lyftslingens placering så att inga propelleraxlar el annat skadas.
  • Båtägaren ansvarar för att båten ej överstiger maxvikten 6,5 ton. Båten skall vara försäkrad. Försäkringsbevis med kvitto kan avkrävas. När båten skall flyttas vidare från lyftplatsen skall transport vara beställd eller ordnad på annat sätt. Hamnföreningen kan erbjuda transporter.
  • Vid sjösättning och upptagning som skall ske över kaj med mobil kran eller lastbil skall detta vara betalt innan lyftet, betalning i hamnkontorets automat.
  • Vid sjösättning/upptag av mindre båtar i rampen,”slänten”, i innerhamnen utgår en kostnad för de som ej har fast båtplats i hamnen. Betalning innan användande av rampen i betalautomaten hamnkontoret.
Hamnordning

Hamnordning

I dokumentet Hamnordning finns de regler som gäller i hamnen.
Ladda ner fil: Hamnordning 2014 »