Beställning av kranlyft och traktortransport

Efter första bokningen skickas ett lösenord till angiven mail-adress.
Använd detta vid efterkommande inloggningar.
Påminnelse-SMS kommer att skickas till ditt mobilnummer inför sjösättning/upptagning.

Ytterligare fakta om kranlyften här

Till beställningsformulär