Arbetsdag i Hamnen sker lördagen den lördagen 18 april. Samling på hamnplanen kl 9.00