Hamnen och Konstrundan 2 – 4 augusti 2019!

Video: Gunnar Skarland,   Foto: Klas Eliasson