Kallelse till Årsstämma 2024

Björkö Hamn- och Fiskareförening håller årsstämma i Björkö Skola torsdagen den 23 maj 2024, kl 18.15

Vi bjuder på enklare förtäring efter avslutat möte.

Agenda m m publiceras på Hamnens hemsida under medlemsfliken

Länk till Agenda m m

Välkomna!

 

Läs mer

Debiteringssystem för el i hamnen

Debiteringssystem för el i hamnen

Gäller för er med fasta platser.

Du som önskar använda el från våra stolpar behöver maila till hamnkapten@bjorkohamn.se.

Ange ert namn samt mobilnummer i mailet samt att det gäller Servicekod.

 

När hamnkapten mottagit ert mail kommer det skickas ett SMS till er.

Avsändare av SMS är vår leverantör BEAs i Danmark.

Instruktion/Guide för handhavande och registrering bifogas nedan i detta mail samt kommer finnas på hamnens hemsida.

 

Behöver ni hjälp eller har frågor

kontakta hamnkapten på mail hamnkapten@bjorkohamn.se eller telefon 0768 653857.

 

Bästa hälsningar

Björkö hamn

Läs mer