Information angående Västnytts inslag om Björkö Hamn fredagen 4 november

Björkö Hamn har haft en dialog med Länsstyrelsen sedan 2020 efter att Boel Lanne via Bohusläns Naturskyddsförening anmält en del bryggor till Länsstyrelsen. Vid behandling av ärendet kom Länsstyrelsen fram till att fler bryggor behöver tillstånd samt att de anläggningar som tillkommit sedan sjuttiotalet behöver lagligförklaras av Mark-och Miljödomstolen. För närvarande har vår Miljökonsult och…