Kallelse till Årsstämma 2024

Björkö Hamn- och Fiskareförening håller årsstämma i Björkö Skola torsdagen den 23 maj 2024, kl 18.15 Vi bjuder på enklare förtäring efter avslutat möte. Agenda m m publiceras på Hamnens hemsida under medlemsfliken Länk till Agenda m m Välkomna!  

Debiteringssystem för el i hamnen

Debiteringssystem för el i hamnen Gäller för er med fasta platser. Du som önskar använda el från våra stolpar behöver maila till hamnkapten@bjorkohamn.se. Ange ert namn samt mobilnummer i mailet samt att det gäller Servicekod.   När hamnkapten mottagit ert mail kommer det skickas ett SMS till er. Avsändare av SMS är vår leverantör BEAs i…